Uwagi do ceny (Dawidy Bankowe)

Koszty dodatkowe i eksploatacyjne

Wszystkie prace wykończeniowe mogą wykonać pracownicy naszej firmy, ale nie są one częścią kontraktu. Koszty wykończenia są zależne od wielkości domu i standardu. W praktyce wahają się od 30 000 do 70 000zł.

Ceny domów
Facebook