Filozofia

Firma posiada własne laboratorium, w którym prowadzimy prace zarówno nad doskonaleniem stosowanych technologii, jak i nad podstawowymi problemami techniczno-naukowymi. Dawniej zajmowaliśmy się adaptacją do współczesnych potrzeb starych, zapomnianych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych. Dziś dominują badania w dziedzinie oszczędzania energii, często wykonywane we współpracy z ośrodkami naukowymi, również zagranicznymi.  Szereg naszych rozwiązań chronionych jest prawem patentowym.

Kontakt z zabytkami, ze starą myślą techniczną i architektoniczną ukierunkował filozofię i architekturę naszych projektów. Staramy się łączyć dobre strony starego i nowego: nowoczesną technikę z tym, w czym nasi przodkowie mieli większą wiedzę od nas, czyli z ich osiągnięciami w obszarze zagadnień niematerialnych, duchowych. Dlatego nasze projekty preferują tradycyjną urbanistykę, architekturę, estetykę i nastrój przestrzeni. Sądzimy, że to właśnie owocuje silnym związkiem emocjonalnym mieszkańców naszych osiedli z miejscem zamieszkania, co ich jednoczy i dobrze służy budowaniu lokalnych społeczności.

Facebook