Oszczędzanie energii

Po ponad dwudziestu latach stałej ewolucji, doskonalenia naszego systemu, po kilkuset realizacjach, domy budowane według niego kilkakrotnie prześcigają najbardziej wymagające normy oszczędności energii. Zapotrzebowanie na energie pierwotną domów w Krzywej Iwicznej  waha się od 30 do 40 kWh/m2*rok, domów w Kędzierówce 20-30 kWh/m2*rok. Normowy poziom odniesienia to 150 – 180 kWh/m2*rok.  Są to zapewne najcieplejsze domy budowane seryjnie w Polsce i pierwsza liga światowa. 

EP – zapotrzebowanie domów na energię pierwotną

We własnym laboratorium prowadzimy szereg prac badawczych mających dalej zredukować energetyczne potrzeby naszych domów. 

Źródła oszczędności energii:

Przy budowaniu domów wybitnie energooszczędnych najpoważniejsze problemy nie leżą w obszarze techniki, ale w ekonomi i strefie psychologii. Jak zaprojektować taki dom by nie wyglądał on jak reaktor czy „maszyna do mieszkania”? Dlatego za główne nasze osiągnięcie uważamy harmonijne połączenie wszystkich potrzebnych elementów. Zapewne ważną rolę dla akceptacji naszych domów odgrywa umiar w eksponowaniu techniki i nowoczesności oraz równoważenie ich w obszarach kulturowych przez tradycyjną architekturę i urbanistykę.

Zalesie Górne, V 2013

Od czasu powstania powyższego tekstu, oddającego nasze ówczesne poglądy wiele się zmieniło. Przede wszystkim wycofaliśmy się z modnego wówczas wyścigu do domów pasywnych. Zapotrzebowanie na energie pierwotną dziś budowanych przez nas domów to 25-30 kWh/m2. Być może jest to rekord świata w dziedzinie budownictwa komercyjnego. Sądzimy, że to jest poziom dziś ekonomicznie uzasadniony, a zapewniający nam spełnienie norm przez najbliższe 50 lat. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że jak się okazało, ze względów ideologicznych, deweloper nie może u nas liczyć na pomoc publiczną, niezależnie od poziomu zaawansowania jego prac.

Nie oznacza to jednak, że zaprzestaliśmy prac w naszym laboratorium. Dziś skupiamy się głównie na wykorzystaniu energii słonecznej do ogrzewania domów. To jest jedyny radykalny, naprawdę przyszłościowy kierunek. 

Zalesie Górne, III 2017

Energia
Facebook