Polityka otwartości

Wiele rozwiązań opracowanych w naszym laboratorium to tylko nowe spojrzenie na już istniejące, często stare koncepcje. Technologie te należą bardziej do obszaru wiedzy i kultury budowlanej niż do strefy biznesu, w konsekwencji nie powinien być ograniczany swobodny do nich dostęp. Nie szukamy na siłę ochrony praw autorskich. Sądzimy, że naśladownictwo i plagiat jest zasadniczym mechanizmem rozwoju kultury, pełni taką samą rolę jak dziedziczenie w ewolucji biologicznej. Dlatego o patenty występujemy tylko tam, gdzie nasze technologie wiążą się z przemysłową i komercyjną produkcją niezbędnych elementów, czyli z obrotem finansowym.  W pozostałych obszarach chcemy by nasze prace były jak „wolne oprogramowanie” – swobodnie dostępne dla każdego komu mogą się przydać.

 

Materiały zawarte na tej stronie mogą być wykorzystywane, kopiowane i cytowane bez ograniczeń.

Energia
Facebook