Łoziska

Dwa zespoły zabudowy ukształtowane w tradycyjnej już dla naszej firmy formie wsi zagrodowej skupionej przy dwóch sąsiadujących ulicach: Konika Polnego i Babiego Lata położonych w Łoziskach koło Piaseczna. Na każdej z działek o powierzchni około 900m2 znajdują się po dwa budynki: budynek mieszkalny i garaż. Na działkach 1600 metrowych po dwa budynki mieszkalne i garażowe. W sumie osiedle składa się odpowiednio z 29 i 27 domów mieszkalnych.

Liczba domów: 56

Rok realizacji: 2003-2005

Facebook