O firmie

Historia Dworku Polskiego zaczęła się około 1990 roku od współpracy, a później połączenia małej pracowni architektoniczno-konstrukcyjnej z rzemieślniczą firmą ciesielską. Pierwsze wspólne prace to zabezpieczenia konstrukcji zabytkowych i budowanie według własnych projektów domów indywidualnych.

Połączenie w jednej firmie projektowania i wykonawstwa szybko zaowocowało własnym zintegrowanym, skomputeryzowanym, modularnym,  systemem architektoniczno-konstrukcyjnym i  usprawnieniem organizacji budów poprzez typizację elementów i ich prefabrykację we własnym zakładzie przygotowania drewna pod Hajnówką. Według tego systemu, stale go doskonaląc, zbudowaliśmy już ponad 800 domów.

Facebook