Architektura inżynierii

Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pt. „Architektura inżynierii"

WYRÓŻNIENIE HONOROWE kompleksu domów jednorodzinnych „Krzywa Iwiczna" w miejscowości Nowa Iwiczna
za „system struktury drewnianej dachów, który w interesujący sposób uwalnia przestrzeń poddasza dla potrzeb funkcjonalnych" 


Kiedy: styczeń 2011

Celem konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego jest zwiększenie zainteresowania polskich architektów problemem innowacyjności w architekturze.
Poszukiwanie nowych sposobów kształtowania przestrzeni charakteryzującej się wysoką jakością i walorami estetycznymi, potrzeba ochrony środowiska, rozwijania i wdrażania w budownictwie oraz w architekturze technologii i materiałów przyjaznych człowiekowi stają się niezbędnymi warunkami uwrażliwienia odbiorców i użytkowników architektury na jej jakość oraz edukacyjną i wychowawczą rolę.
Zamierzeniem organizatorów jest, by nagroda przyznawana corocznie, promowała dokonania polskich architektów w każdorazowo ustalanych szczegółowo przez organizatorów konkursu dziedzinach ich pracy zawodowej. Nagradzane są prace wnoszące istotny wkład w rozwój kultury architektonicznej i promujące polską myśl architektoniczną na świecie.

V edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pt. „Architektura inżynierii".
Prace oceniało jury w składzie: Rainer Mahlamäki (Finlandia), Jerzy Gurawski (Poznań), Romuald Loegler (Kraków). Sekretarzem jury była Magdalena Broniatowska.
W V edycji konkursu organizatorzy pragnęli promować takie projekty, w których szczególny nacisk położony był na innowację inżynieryjną, a jednocześnie takie, które kształtują przestrzeń o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. Chcieli również, by innowacje w architekturze były wdrażane w trosce o jej najwyższą jakość wykonawczą i estetyczną oraz dbałość o środowisko naturalne i potrzeby użytkownika.

Źródło: Architektura i Biznes, SARP oddział w Krakowie 

Nagrody
Facebook