Białe dachy w Polsce

Kalifornijskie przepisy budowlane (Title 24) nakazują stosowanie pokryć dachowych o dużych współczynnikach odbicia promieniowania słonecznego (SRI- solar reflectance index). Podobne przepisy wchodzą w Australii i Indiach. Białe dachy chronią domy przed przegrzaniem w upały, zmniejszają koszty i zużycie energii na klimatyzację, zmniejszają efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła, ale mają też wpływ na sprawy klimatyczne. Część promieniowania odbitego od dachu opuści atmosferę, poleci w kosmos, czyli poprawi bilans cieplny ziemi. Jest to działanie przeciwne do efektu cieplarnianego spowodowanego przez CO2 w atmosferze, w konsekwencji można określić przelicznik białych dachów na ilość CO2 w atmosferze.

W klimacie Polski zamiana 100m2 klasycznego pokrycia dachu (SRI ok. 0,2) na dach biały o SRI = 0,8 daje skutek równoważący 21 t CO2 w atmosferze, czyli działa tak jak 21 m3 drewna w lesie. 1 Przy pewnych dodatkowych założeniach wielkość tę można przeliczyć na bliższe nam jednostki emisji. Dla powyższego przykładu biały dach daje przez 20 lat efekt taki, jak ujemna emisja Em=- 2 tonyCO2/rok.

Wszystkie dachy o niewielkim kącie nachylenia powinny być białe. W szczególności wszystkie hale – cena blachy nie zależy od jej koloru.

Osiedle koło Zalesia Górnego. Te domki mają ciepło ze spalania biomasy, a prąd z fotowoltaki. Białe dachy powodują, że ich bilans emisyjny jest ujemny.

1 Na podstawie pracy Hashema Akbari "The long-term effect of increasing the albedo of urban areas" 

Energia
Facebook